<<< VISSZA
Nyomkövetők alkalmazására és használatára vonatkozó rendelkezések.
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK - Jogszabályok - adatgyűjtés - megfigyelés

Cégünk, nyomkövető eszközök értékesítésével foglalkozik, használatára vonatkozó hatályos jogszabályok betartása kizárólag vásárlóinkat érintik, mely rendelkezésekre és az eszközök jogszerű használatára az alábbiakban felhívjuk figyelmét és segítséget nyújtunk..
Cégünk semmilyen felelősséget nem tud vállalni, a jogszábálytól eltérő használattal kapcsolatban, emellett..
Eszközeink nem vagyonvédelmi berendezések, így az esetleges károkért, melyek meghibásodásból, vagy használatból adódhatnak, semmiféle kártérítést nem vállallunk..
Értékesített nyomkövető készülékeinkre, az értékesítést követően, minden felelősség vonatkozatában az új tulajdonost terheli..

Rendelkezésünk alapját a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény képezi, melyek betartása minden állampolgár részére kötelező érvényű..
A törvény alapján személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Egy személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Akár a járművekbe szerelhető, vagy személyi nyomkövető használata a meghatározott személy személyes adatának lekérdezésének, adatgyűjtésének minősül...
ezért...
A törvény előírása alapján személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, vagy ha ezt törvény elrendelte.
Maga az adatkezelés gyűjtőfogalom, amely alatt többek között az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, tárolását, felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát is értjük.
A nyomkövetők használatakor, az adott személy akinél az eszköz használatba helyeztetett, akár jármű, akár személyi eszközről beszélünk, írásos hozzájárulást kell adjon azon cég, vagy személy részére, aki adataihoz a késöbbiekben ezáltal hozzájuthat. A hozzájárulás megadható külön írásbeli nyilatkozatban vagy egy olyan munkaszerződésben, melyhez csatolva, érvényességet kap. A szerződésben és nyilatkozatban, tájékoztatni kell az érintettet az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkról és arról, hogy aláírásával hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

Hazai, hatályos büntetőjogi rendelkezések alapján,
eszközeinket tilos használatba venni az alábbi jogszabályok szerinti meghatározásokra..
Szakasz- 147. § Kémkedés
Szakasz- 300. § Gazdasági titok megsértése
Mindennemű titokvédelem elleni vétség a böntetőjogban (melléklet)
SZEMÉLYISÉGI JOGOK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK megsértése

 

Vásárlásával Ön kijelenti, hogy a fentiekben leírt feltételekkel egyet ért
és a vonatkozó rendelkezéseket betartja.. !!